Paars Partnerschap
Paars Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen zeven ROC’s:  Zadkine, ROC West-Brabant, ROC Friese Poort, Deltion College, ROC Midden Nederland, Summa College en ROC Kop van Noord-Holland.
 
Dit samenwerkingsverband is opgericht om landelijk door- en uitstroomopleidingen te verzorgen voor Defensiepersoneel. Deze opleidingen vinden zowel op de locaties van de ROC’s als op locaties van Defensie plaats. Naast de door- en uitstroomopleidingen verzorgt Paars Partnerschap met veertien partner ROC’s de instroomopleidingen (VeVa) voor Defensie.
 
Paars Partnerschap is er op gericht om:
  • Door- en uitstroom van het Defensiepersoneel te bevorderen
  • De onderwijsproducten ten aanzien van kwalificering van personeel beter laten aansluiten op de behoeften van Defensie en het bedrijfsleven
  • Interne Defensie diploma’s te waarderen
  • Flexibel op te leiden
  • Eenduidigheid in aanbod en verwerking van opleidingsvraagstukken en adviezen te realiseren

Proactieve en gezamenlijke productontwikkeling te bewerkstelligen
Om dit te kunnen bereiken, werkt Paars Partnerschap nauw samen met verschillende afdelingen binnen Defensie onder andere:
  • Defensie Coördinatie Centrum (DCC)
  • Hoofd Directie Personeel (HDP)
  • Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO) zowel centraal als decentraal
  • Loopbaanbegeleiders en P&O- adviseurs van de diverse Defensie- onderdelen
 
Eén centraal loket voor alle opleidingsvragen van Defensie. Door intensieve samenwerking tussen Paars Partnerschap en Defensie worden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd.