Paars PartnerschapOp dinsdag 28 juni vond de startconferentie van het Centrum of Excellent Vakmanschap (CEV) op het gebied van ICT en Cyber op de Generaal Majoor Koot Kazerne in Stroe plaats. In samenwerking met defensie en zeven ROC’s, die onder Paars Partnerschap vallen, worden de komende tijd meerdere Centra voor Excellent Vakmanschap (CEV) opgericht. Eén van die Centra is het CEV ICT & Cyber, waar ROC Friese Poort voortrekker van is. Tijdens de startbijeenkomst werd bekeken hoe cyber security in opleidingen en trainingen gestalte kan krijgen.


Expertisecentrum ICT & Cyber
ROC Friese Poort en Paars Partnerschap willen met het CEV ICT & Cyber samen met defensie een expertisecentrum ontwikkelen voor ICT & Cyber. ROC Friese Poort heeft inmiddels 10 jaar ervaring met opleidingstrajecten voor defensie. ICT & Cyber security is een speerpunt van defensie, want preventie en bescherming van netwerken is van groot belang. Hiervoor is het noodzakelijk dat (aankomend) defensie personeel voldoende kennis heeft van dit onderwerp. In het CEV werken defensie, onderwijs (mbo, hbo en wo) en het bedrijfsleven samen om de ontwikkelingen op het vakgebied op te nemen in onderwijsprogramma's.

Startconferentie
Doel van de startbijeenkomst was om kennis uit te wisselen over het onderwerp en met elkaar na te denken over de invulling van opleidingen en trainingen op het gebied van cyber security. Tijdens deze conferentie is met vertegenwoordigers uit mbo-, hbo-, wo-instellingen, defensiespecialisten en het bedrijfsleven naar de verschillende facetten gekeken van een op de toekomstgericht onderwijs op het gebied van ICT & Cyber. Doordat het mbo vanaf volgend schooljaar met zogenaamde keuzedelen werkt, is er meer ruimte om het bedrijfsleven te laten participeren. Vooral bij een vakgebied als cyber is dat noodzakelijk. Eind 2016 wordt een webinar georganiseerd waarbij de resultaten worden gepresenteerd.

Lees hier over de 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Klik hier voor de presentatie van Koen Vos

Klik hier voor de presentatie van Peter Rasker

Terug naar overzicht