Paars Partnerschap

Als beloning voor het gehanteerde motto ‘investeren in jezelf’ kregen vandaag 57 mariniers op de Van Ghentkazerne in Rotterdam hun mbo-diploma. Ze behaalden de kwalificatie 'Aankomend Onderofficier Grondoptreden cq Aankomend Medewerker Grondoptreden'. De zeesoldaten vormden de eerste klas van Defensie die dankzij het sectorplan politie en Defensie hun diploma haalden.

Twee geslaagden zetten hun handtekening. 
Met vrijstellingen op grond van hun Defensieopleiding, werkervaring en inzet was het mogelijk om met een korte aanvullende opleiding op een ROC een civiel diploma te behalen. De mariniers volgden op het ROC de ontbrekende generieke vakken rekenen, Engels, Nederlands en Loopbaan- en Burgerschap. Dat de mariniers grote inzet toonden, blijkt uit het slagingspercentage van 99%.

Het strategisch personeelsbeleid van Defensie is gericht op duurzaam inzetbare werknemers en goed werkgeverschap. Via dit sectorplan kunnen Defensiemedewerkers tot 1 maart 2017 extra opleidingen volgen. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt zowel binnen als buiten Defensie. Militairen zonder startkwalificatie (tenminste havo of mbo 2) krijgen bijvoorbeeld de kans die te behalen. Ook zijn er extra mogelijkheden voor technici, burgercollega’s en (onder)officieren. 
 

Terug naar overzicht