Paars Partnerschap

Donderdag 30 april 2015 hield Paars Partnerschap een succesvolle startbijeenkomst met Defensie en de samenwerkende 7 ROC’s. Deze bijeenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen Defensie en Paars Partnerschap om te komen tot Centra voor Excellent Vakmanschap.
Directeuren van Defensie en Paars Partnerschap-ROC’s waren aanwezig bij een masterlezing van Ruud Veltenaar, spreker en bevliegeraar, trendanalist en blogger, filosoof en sociaal bevlogen investeerder. De lezing zet een beeld neer van de nabije toekomst waarin mensen grote, schijnbaar onoplosbare problemen oplossen met combinaties van technologieën. De probleemoplossers van de toekomst leiden wij nu op in het huidige onderwijs. Het onderwijs van de toekomst ziet er anders uit, informatie verwerven vindt op veel verschillende manieren plaats, buiten het klaslokaal wordt méér geleerd dan daarbinnen. De samenwerking tussen opleidingsinstituten, Defensie en bedrijfsleven moet invulling geven aan het creëren van een uitdagende leeromgeving.
 
Vervolgens zijn de doelstellingen vanuit Defensie door Dhr. R. Kreeftmeijer toegelicht en is de ontstaansgeschiedenis van Paars Partnerschap en daaraan gekoppelde ambities door bestuursvoorzitter Dhr. H. van Vlodrop gepresenteerd.
 
Het laatste onderdeel van deze startbijeenkomst was een werksessie in het kader van discussiëren over de Missie, Visie en onderwijskundige kaders van Paars Partnerschap. Er volgde een analyse van de concept-formuleringen. De input van deze werksessie leidt tot aanscherping van de missie, visie en onderwijskundige kaders. Het doel, discussie tussen alle partners binnen de samenwerking is hiermee ruimschoots gerealiseerd. Paars Partnerschap en Defensie gaan bij dit proces ook de overige partner- ROC’s Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) betrekken.
 
Paars Partnerschap
Paars Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen  de  volgende ROC’s:  Zadkine, ROC West-Brabant, ROC Friese Poort, Deltion College, ROC Midden Nederland, Summa College ROC Kop van Noord-Holland en het Ministerie van Defensie voor het opleiden van Defensiemedewerkers. Paars Partnerschap heeft als doel de door- en uitstroom van het Defensiepersoneel te bevorderen en de onderwijsproducten ten aanzien van kwalificering van personeel beter aan te laten sluiten op de behoeften van Defensie en het bedrijfsleven.

Terug naar overzicht