Paars Partnerschap

Crebo nummer: 25191

De variant van 8 lesweken staat open voor medewerkers van CLAS en CZSK.
De variant van 13 lesweken staat open voor medewerkers van Defensie.

Variant 8 lesweken

Variant 13 lesweken

Vrijstelling

CLAS
School verbindingsdienst

 • VTO-Verbindingen (cursuscode: 028068)
CZSK
Koninklijke Marine Technische Opleidingen, Voortgezette Vakopleiding Operationele Dienst Verbindingen*
 • Cisco Exploration 1 (cursuscode: 025470)
 • Cisco Exploration 1 (e-learning) (cursuscode: 021774)
 • Cisco Discovery 2 (cursuscode: 029048)
 • Module 0 Helpdesktraining (cursuscode: 033949)
Koninklijke marine Technische Opleidingen
 • C4I (Peoplesoftcode 026062)
 • Cisco Exploration 1 (e-learning) (cursuscode: 021774)
 • Cisco Discovery 2 (cursuscode: 029048)
 • Module 0 Helpdesktraining (cursuscode: 033949)

*De kandidaat dient alle genoemde opleidingen te hebben gevolgd.

Vrijstelling

n.v.t.

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleiding dien je te beschikken over één van onderstaande toelatingsdocumenten

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • vbo (minimaal 3 vakken C-niveau), mavo
 • havo overgangsbewijs van klas 3 naar 4
 • mbo-diploma niveau 2


Indien je niet over één van deze toelatingsdocumenten beschikt dan kun je een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. Hiervoor dien je je volgens de normale procedure aan te melden. In het aanmeldingsformulier kun je vervolgens aangeven dat je niet voldoet aan de toelatingseisen. De toelatingscommissie kan dan besluiten je alsnog toe te laten op basis van je initiële opleiding bij Defensie. De toelatingscommissie kan eventueel een capaciteitentest of toelatingsonderzoek verlangen.
 
Het is belangrijk dat je gedurende de opleiding een laptop tot je beschikking hebt. Klik hier voor de eisen die er aan de laptop gesteld worden.
 

Beroepspraktijkvorming

Er is een stage aan de opleiding verbonden. Hiervoor dien je zelf te beschikken over een erkende BPV plek om de stage uit te voeren. De eigen werkplek (mits erkend voor deze opleiding) kan ook dienen als BPV plaats.