Paars Partnerschap
Met de Pedagogische Didactische Bekwaamheid kun je het beroep van docent in het mbo en het volwassenonderwijs uitvoeren. De cursus is bedoeld voor docenten die op dit moment onbevoegd werkzaam zijn in het MBO of volwassenonderwijs. Zij zijn vakdeskundig maar nog niet in het bezit van de Pedagogische Didactische Bekwaamheid. Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het mbo en de volwasseneneducatie. Je volgt werkcolleges waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maak je in de les en voer je uit op je werk.Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het mbo en de volwasseneneducatie. Je volgt werkcolleges waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maak je in de les en voer je uit op je werk.
 

Kernonderwerpen opleiding en beroep

  • ontwerpen en uitvoeren van opleidingsactiviteiten
  • begeleiden en coachen in het beroepsonderwijs
  • groepsmanagement
  • toetsing en evaluatie
  • passend onderwijs
  • praktijkonderzoek
Voorafgaand aan de cursus vindt er een informatiebijeenkomst plaats op de locatie van Deltion College in Zwolle. In deze bijeenkomst van 2 uur komt het verloop, de opbouw, de planning en de eisen/verwachtingen t.a.v. de cursus en de deelnemer uitvoerig aan bod.
 
Soort scholingstraject: Cursus/training
 
Theorie Aantal lesdagen: 9
Gemiddelde studiebelasting 8 uur les per dag, 7 uur zelfstudie/huiswerk per week
Beroepspraktijkvorming Aantal klokuren per dag is afhankelijk van de werksituatie
Lesmateriaal Inclusief
Start traject Klik hier voor de actuele startdata of neem contact op met je loopbaanbegeleider
Studieduur 4 maanden

Examinering

Middels een assessment vindt de uiteindelijke beoordeling plaats. Deze wordt afgenomen door twee assessoren.
 

Leslocatie

Deze opleiding wordt op Deltion College, gebouw Hooglaer, Obrechtstraat 28 B, 8031 AZ te Zwolle aangeboden. Incidenteel kan worden uitgeweken naar een ROC locatie. Het uitvoerend ROC is het Deltion college. 
 

Einddocument

Als je alle verplichte onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen en daarmee voldoet aan alle exameneisen dan ontvang je het eigen PDB-certificaat van de Deltion Academie.
 

Doorleren

Met dit certificaat kun je doorstromen naar een hbo opleiding, bijvoorbeeld
  • hbo Pedagogische Didactisch Getuigschrift
 

Werken

Met het PDB-certificaat kun je binnen en/of buiten Defensie werken in de functie van instructeur. Print deze pagina