Paars Partnerschap
Cursuscode: 048275

De leidinggevende van een team, afdeling en/of project geeft direct leiding aan medewerkers. Hij is in veel gevallen een meewerkend leidinggevende en stuurt vanuit zijn expertise aan. Hij ondersteunt bij de uitvoering van personeelsbeleid.
 

Kernonderwerpen opleiding en beroep

  • Geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
  • Voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid
  • Rekenen, (Engels), Nederlands (REN) en Loopbaan en Burgerschap
Soort scholingstraject: mbo BBL
 
Theorie Aantal lesdagen: 36
Aantal lesdagen is inclusief  Generieke Vakken
Gemiddelde studiebelasting 6,5 uur les per dag, 10 uur zelfstudie/huiswerk per week
Beroepspraktijkvorming 650 uur per opleidingsjaar
Aantal klokuren per dag is afhankelijk van de werksituatie
Lesmateriaal Inclusief
Start traject Je kunt in overleg meerdere malen per jaar individueel starten
Klik hier voor de actuele startdata of neem contact op met je loopbaanbegeleider
Studieduur 1 jaar
 

Examinering

De Generieke Vakken, Nederlands, rekenen en afhankelijk van de opleiding Engels, sluit je af door het afleggen van diverse (landelijke) examens. Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap maak je een aantal opdrachten. Voor het vakinhoudelijke deel leg je examens en/of een Proeve van Bekwaamheid af.
 

Leslocatie

Deze opleiding wordt op de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe aangeboden. Incidenteel kan worden uitgeweken naar een ROC locatie.
 

Einddocument

Als je alle verplichte onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen en daarmee voldoet aan alle exameneisen dan ontvang je het diploma Leidinggevende Team/Afdeling/Project niveau 4.
 

Doorleren

Met dit diploma kun je doorstromen naar een hbo opleiding.

 

Werken

Met het mbo diploma  kun je binnen en/of buiten Defensie werken in de zakelijke dienstverlening.
Print deze pagina