Paars Partnerschap
De coördinator sportinstructie, training en coaching heeft doorzettingsvermogen, wekt vertrouwen op bij de deelnemers, inspireert hen en haalt het beste uit hen naar boven. Hij toont doorzettingsvermogen en het vermogen om SB-deelnemers te motiveren om gefocust te blijven op gestelde doelen. De coördinator sportinstructie, training en coaching is inzetbaar op een heel breed terrein van sportbeoefening, voor reguliere sporten, voor minder reguliere sporten en voor 'nieuwe' sporten. Hij kan zijn beroep om die reden in een groot scala aan organisaties uitoefenen. Hij werkt vooral in organisaties die primair gericht zijn op sport en bewegen zoals sportverenigingen, fitnesscentra, sport- en bewegingscentra. Ook kan hij werkzaam zijn in buitensportondernemingen of andere organisaties die sport, bewegen en recreatie met elkaar combineren en in organisaties waarin sport en bewegen deel uitmaakt van de beroepsuitoefening, zoals defensie, brandweer, politie.
Ook kan de coördinator sportinstructie, training en coaching werken in organisaties waarin sport en bewegen deel uit maakt van het ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld van gemeentes. De coördinator sportinstructie, training en coaching werkt regionaal, nationaal dan wel internationaal niveau. Het resultaat van de werkzaamheden van de coördinator sportinstructie, training en coaching is het behalen van gestelde korte en/of lange termijn doelstellingen betreffende de sportieve dan wel recreatieve prestaties van de deelnemers/sporter(s).
 

Kernonderwerpen opleiding en beroep

  • Aanbieden van SB-activiteiten
  • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
  • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
  • Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te optimaliseren
  • Coördineren en uitvoeren van SB-projecten
  • Rekenen, (Engels), Nederlands (REN) en Loopbaan en Burgerschap
 
Soort scholingstraject: mbo BBL
 

Theorie

Aantal lesdagen: 120
Aantal lesdagen is inclusief Generieke Vakken

Gemiddelde studiebelasting

 6 uur les per dag, 20 uur zelfstudie/huiswerk per week
Beroepspraktijkvorming  840 uur per opleidingsjaar (totaal 1680)
Aantal klokuren per dag is afhankelijk van de werksituatie.
Lesmateriaal Inclusief
Start traject De opleiding start bij voldoende aanmeldingen
Klik hier voor de actuele startdata of neem contact op met je loopbaanbegeleider
Studieduur 2 jaar

Examinering

De Generieke Vakken, Nederlands, rekenen en Engels, sluit je af door het afleggen van diverse (landelijke) examens. Ook de keuzedelen sluit je af door het afleggen van diverse examens. Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap maak je een aantal opdrachten. Voor het vakinhoudelijke deel leg je examens en/of een Proeve van Bekwaamheid af.
 

Leslocatie

Sommige opleidingen worden op een ROC aangeboden, andere opleidingen op een Defensie locatie. Deze informatie kun je vinden in Peoplesoft.
 

Einddocument

Als je alle verplichte onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen en daarmee voldoet aan alle exameneisen dan ontvang je het diploma Coördinator sportinstructie, training en coaching MBO niveau 4.
 

Doorleren

Met dit diploma kun je doorstromen naar een hbo opleiding, bijvoorbeeld:
  • hbo ALO
  • hbo Fysiotherapie
 

Werken

Met het mbo diploma  kun je binnen/buiten Defensie werken in de sportsector. Print deze pagina