Paars Partnerschap
De doelstelling van de Centers Excellent Vakmanschap is het realiseren van excellent, innovatief onderwijs met waarde voor zowel een militaire als civiele loopbaan.

Gezamenlijk geformuleerde onderwijskundige visie en kaders vormen de basis. Opleidingen worden op basis van de nieuwste kwalificatiedossiers in nauwe afstemming met Defensie, het bedrijfsleven en branche organisaties vormgegeven en onderhouden.

Naast de vormgeving van het onderwijsproces moet de uitvoering van het onderwijs ook in orde zijn. De toegevoegde waarde van een uniforme aanpak draagt bij aan het creëren van een 'lerende organisatie', waardoor uitvoerende opleidingen elkaar stimuleren in het bereiken van innovatief, hoogwaardig onderwijs.

Paars Partnerschap voert de regie op deze ontwikkelactiviteiten en betrekt daarbij deskundigen van andere ROC's, Defensie, SPL en het bedrijfsleven.

De ontwikkelingen vinden plaats binnen de volgende opleidingsrichtingen:
 
CEV Contactpersoon Beherend ROC
Maritiem Gabrielle Knufman ROC Kop NH
Logistiek Gezinus Hummel ROC Friese Poort
Cyber/ICT Renze Tjoelker ROC Friese Poort
SMG/AOK Jack Bijholt Deltion College
BAT Michel Pauwel ROC Midden Nederand
Zorg Christel van de Donk Summa College
GROP Guus Tomassen Zadkine
MECH Peter Meurs Summa College
CEV VOT Wim Blinkhof ROC West Brabant