Paars Partnerschap
Paars Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen zeven ROC’s:  Zadkine, ROC West-Brabant, ROC Friese Poort, Deltion College, ROC Midden Nederland, Summa College en ROC Kop van Noord-Holland.
 
Dit samenwerkingsverband is opgericht om landelijk door- en uitstroomopleidingen te verzorgen voor Defensiepersoneel. Deze opleidingen vinden zowel op de locaties van de ROC’s als op locaties van Defensie plaats. Naast de door- en uitstroomopleidingen verzorgt Paars Partnerschap met veertien partner ROC’s de instroomopleidingen (VeVa) voor Defensie.

Pilot REN-traject ECVET-KMar

De titel is wellicht abracadabra voor veel lezers. Wat dit begrip inhoudt licht ik graag toe.In Nederland zijn 7 Regionale Opleidings Centra (ROCa) verenigd in de Coöperatie Paars Partnerschap. Deze zeven ROCa voeren Middelaar Beroeps Opleiding- (MBO) opleidingen, cursussen en trainingen uit voor Defensie.Op basis van het Europian...