Paars Partnerschap
Paars Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen zeven ROC’s:  Zadkine, ROC West-Brabant, ROC Friese Poort, Deltion College, ROC Midden Nederland, Summa College en ROC Kop van Noord-Holland.
 
Dit samenwerkingsverband is opgericht om landelijk door- en uitstroomopleidingen te verzorgen voor Defensiepersoneel. Deze opleidingen vinden zowel op de locaties van de ROC’s als op locaties van Defensie plaats. Naast de door- en uitstroomopleidingen verzorgt Paars Partnerschap met veertien partner ROC’s de instroomopleidingen (VeVa) voor Defensie.

Primeur Defensie ism Paars Partnerschap

Een primeur in opleiden bij Defensie in samenwerking met Paars Partnerschap. De 1e groep deelnemers van de pilot in het GBL project, heeft......